Vi passer også på din ejendoms udvendige arealer

Udendørs beskæftiger vi os blandt andet med følgende opgaver

Tilsyn med ejendommens udvendige arealer

Renholdelse af ude arealer

Fejning / løv sugning af fortove P-pladser samt øvrige ude arealer

Ukrudtbekæmpelse af befæstede arealer

Dagrenovationsopgaver samt bortkørsel af storskrald

Rensning af tagrender / nedløb

Vinduespolering

Græsslåning – klipning af hæk- beskæring af buske - Træ beskæring - træfældning - ukrudtbekæmpelse

Mindre anlægsopgaver

Snerydning samt glatførerbekæmpelse

Birger Traktor