Vi er glade for den personlige kontakt med dig

Indendørs beskæftiger vi os blandt andet med følgende opgaver

Beboerkontakt

Trapperengøring

Hovedrengøring

Renholdelse af kældre / lofter samt andre fællesarealer

Rydning af kældre / loftrum

Renholdelse af vaskerier

Vinduespolering

Ind / udflytningssyn samt tilsyn med håndværkere

Tilsyn med ejendommens tekniske installationer

Tilsyn med varmecentraler

Føring af Elo rapport samt ejendommens målere

Maybrit BS